Létesítményi tűzoltóságok aloldal fejlécképe

Létesítményi tűzoltóságok

 • A létesítményi tűzoltóság (a továbbiakban: LTP) a gazdálkodó szervezet tevékenységével összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott szervezet, mely önálló működési területtel nem rendelkezik.
 • a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit gazdasági társaságként is működhet;

 • jogszabályi kötelezés, vagy önkéntes vállalás alapján jön létre, melyet az elsőfokú tűzvédelmi hatóság által kiadott határozatában foglaltak szerint kell megszervezni, felszerelni és működtetni;

 • működése szerint lehet főfoglalkozású, vagy alkalomszerűen igénybe vehető, ami főfoglalkozású, továbbá alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltókból is állhat;

 • a készenléti szolgálatot a fenntartó által meghatározottak szerint látja el;

 • az LTP-t úgy kell megszervezni és felszerelni, hogy képes legyen a létesítményben keletkezett tűz oltását önállóan, az elsőfokú hatóság által előírt erőkkel, eszközökkel megkezdeni és önállóan vagy a riasztható hivatásos tűzoltóságokkal együttesen a létesítményben várható legnagyobb veszélyhelyzetet megszüntetni;

 • a főfoglalkozású LTP-nek a riasztástól számított két percen belül, az alkalomszerűen igénybe vehető LTP-nek öt percen belül meg kell kezdenie a kivonulást, és állomáshelyéről – optimális esetben – a riasztástól számított tíz percen belül ki kell érkeznie a tűzeset, vagy a műszaki mentés helyszínére.

Feladatai:

Tűzvédelmi tevékenysége során:

 • figyelemmel kíséri és segíti a létesítményi tűzoltóság vonulási területén a tűzvédelmi jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és hatósági előírásokban foglaltak érvényesülését, különös tekintettel a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályokra;
 • jelzi a tűzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetőjének,
 • közreműködik a munkavállalók tűzvédelmi felkészítésében, a tűzoltó eszközök és felszerelések használatának ismertetésében,
 • szükség szerint ellátja az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésénél a tűzoltói felügyeletet.

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége érdekében:

 • munkaidőben gondoskodik a készenléti- vagy készenléti jellegű szolgálat ellátásáról,
 • munkaidőn kívül a létesítmény vezetője által meghatározottak szerint ügyeleti szolgálatot tart;
 • gondoskodik a tűzoltás feltételeinek biztosításáról;
 • tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el az elsődleges műveleti körzetében;
 • a Tűzoltási Műszaki Mentési Tervben a részére meghatározott feladatokat végrehajtja;
 • jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyeletének utasítására kivonul az elsődleges műveleti körzetén kívül keletkezett eseményhez.

Tűzvizsgálat érdekében:

 • haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos tűzoltóságot az általa eloltott, vagy a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetről.