Még nem késő pályázni!

2022. szeptember 08. 12:22

Szeptember 28-ig nyújthatják be pályaművüket mindazok, akik a tűzoltóság, a polgári védelem és az iparbiztonság szakterületét érintő, a pályázati kiírásban szereplő témát választottak és indulnak a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa által kiírt pályázaton.

A tudományos tanács szeptember 28-ig az alábbi témakörökben várja a pályaművek elkészítését:

•  Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, az önkéntes mozgalom dinamizálása

• Térinformatikai alapú, veszélyes anyag terjedését számító szoftver gyakorlati alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelmi mobil labor gépjárművek beavatkozásainak támogatásához

• Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a katasztrófavédelemben

• Hatékony és biztonságos tűzoltói beavatkozás, műszaki mentés a napelemes rendszerek tüzeinél, illetve környezetében

• A rendkívüli időjárási eseményekre adott válaszok, fejlesztési lehetőségek a mentő tűzvédelem, a kritikusinfrastruktúra-védelem, a lakosságvédelem területén, melyek fokozzák a szakterületek reziliencia-képességeit

• Új szabályozási és technológiai kihívások az iparbiztonságban

• Az INSARAG minősített mentőcsapatok másodlagos beavatkozói képességének kialakítása

• A közösségek klímatudatosságának fejlesztése, proaktív állampolgári részvétel a klímaváltozás hatásainak csökkentésében, és a katasztrófavédelmi felkészítések rendszerében

• A lakosság önvédelmi képességének növelése, tájékoztatási módszerek fejlesztése a szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülésben. A káreseményekkel szembeni reziliencia fejlesztése

• A halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében a leginkább veszélyeztetett, egyedül élő, idős, a szokásos kommunikációs csatornáktól leginkább elzárt rétegek megszólításának lehetőségei

A beadott pályaműnek tartalmilag és formailag rendszerezettnek, logikus felépítésűnek kell lennie, tartalmaznia kell egy összefoglalást, amelyben a pályázó innovációs javaslatokat fogalmaz meg.

A pályázatokat szeptember 28-ig kell postára adni, a beérkezett műveket szakértőkből álló szakmai bírálóbizottság értékeli. Az első három helyezett pénzjutalmat kap, emellett a bizottság különdíjat is odaítélhet.

A díjakat a Belügyi Tudományos Tanács – Magyar Tudomány Ünnepe 2022 belügyi fejezet záró rendezvényeként tartott – ünnepi ülésén adják át.

További információk a pályázatról itt érhetők el