A Belügyi Tudományos Tanács záróünnepsége

2022. november 25. 14:32

November 25-én, a Belügyminisztériumban tartották a Belügyi Tudományos Tanács őszi ülését, amely egyben a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének zárórendezvénye is volt. A találkozón adták át az ágazati tudományos pályázatok, köztük a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács (KTT) pályázatának díjait.

A Belügyminisztérium márványaulájában a tárca tudományos tevékenységéhez kapcsolódó kutatók, a pályázatok elkészítői és a meghívott vendégek előtt a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető elnöke, Zsinka András ny. r. altábornagy, a BM személyügyi helyettes államtitkár mondott köszöntőt, aki egyebek mellett az oktatási intézmények által adott tudás, valamint az ismeretek egyéni megszerzését támogató módszerek fontosságáról beszélt, emellett felidézte a rendészeti tudományos élet néhány kiemelkedő mérföldkövét.

Prof. dr. Kollár László Péter, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára „Tudomány, társadalom, döntéshozás” című előadásában a tudomány fogalmát járta körül, beszélt a Magyar Tudomány Ünnepéről, a tudomány és a döntéshozók kommunikációjáról, illetve arról, mit tanulhat a közoktatás a tudománytól. 

Ezt követően Zsinka András átadta a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) által alapított, a kiváló tudományos, illetve kiváló tudományszervezői és segítői munkáért odaítélt Szabó András-érmeket és okleveleket. A belügyi ágazatban kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül, kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevelet vehetett át Prof. dr. Pátzay György.

Mindezek után dr. Sabjanics István ny. r. dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács titkára ismertette a tudományünnepi rendezvénysorozat belügyi eseményeit. A rendezvény következő momentumaként kihirdették a BTT által meghirdetett, a Pilóta nélküli járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban elnevezésű pályázat eredményeit.

Mindezek után az ágazati tudományos pályázatok eredményhirdetése következett. A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatának díjait Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság humánszolgálat-vezetője és dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a KTT elnöke adta át. 

A bíráló bizottság döntése alapján megosztott első díjat ért el Balogh Eszter tűzoltó főhadnagy, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője és dr. Márton Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatója. Balogh Eszter az „A halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében a leginkább veszélyeztetett, egyedül élő, idős, a szokásos kommunikációs csatornáktól leginkább elzárt rétegek megszólításának lehetőségei” című pályaművében a társadalom leginkább veszélyeztetett csoportjaival való párbeszéd és kommunikáció lehetőségeit taglalja. A főhadnagy kérdőíves kutatása során a háromszáznál kevesebb lakosú településeken vizsgálta, hogy mennyire jutnak el a katasztrófavédelem megelőző célú üzenetei a lakossághoz. Dolgozatában egyebek mellett megállapította, hogy változatos képet mutat a térségben élők felkészültsége, de fény derült arra is, hogy igény mutatkozna az ismeretek személyes átadására, például az úgynevezett falunapokon. Márton Balázs „Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, az önkéntes mozgalom dinamizálása az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítésén keresztül” című pályaműve az önkéntes mentőszervezetek fejlesztési lehetőségeit taglalja, illetve bemutatja az önkéntes mozgalom jelenlegi helyzetét Magyarországon, különös figyelemmel az önkéntes mentőszervezetek szerepére. 

A pályázaton a második díjat dr. Nóta József tűzoltó alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége vezetője nyerte el, aki tudományos munkájában a műholdas távérzékelés felhasználási lehetőségeit – pl. árvíz, belvíz, erdőtüzek – járta körül. Az alezredes régebb óta foglalkozik már a kérdéskörrel, de egy pályázat kapcsán mélyült bele igazán a témába. Dolgozatában javaslatokat tesz egyebek mellett a Copernicus EMS rendszer magyarországi használatára, az árvízveszélyes területek távérzékeléses módszerrel történő feltérképezésére, valamint a távérzékelési adatok nemzetközi cseréjére. Fejlesztési javaslataival hozzájárul a műholdas megfigyelési adatok katasztrófavédelmi célú hasznosításának továbbfejlesztéséhez.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatának harmadik díja Kalocsa Márió tűzoltó őrmesterhez, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyolcadik kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltójához került. Az őrmester az „A napelemes rendszerek környezetében történő tűzoltási és műszaki mentési feladatok biztonságának növelése, különös tekintettel a feszültség csökkentésének lehetőségeire” című pályaművében azt kutatta, hogyan tehetők biztonságosabbá a napelemes rendszerek környezetében történő beavatkozások, különös tekintettel a feszültségmentesítés módozataira. A dolgozatból az is kiderül, hogy az ilyen tüzeknél az oltás mellett a feszültségmentesítés kap elsősorban hangsúlyt, hiszen amíg a napelem napfényt kap, addig feszültség alatt is van. Ezen probléma megoldására kínálkozik jó eszközként a folyékony polimer alkalmazása, amely megtapad a napelem felületén, vákuumfóliát képez ott, majd egyszerűen eltávolítható. 

A díjak átadását követő értékelésében Bognár Balázs elnök a többi között elmondta, az idei pályázatra számos, és kifejezetten jó minőségű dolgozat érkezett be. Hozzátette, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács alapelve, hogy olyan kutatásokat ösztönözzön, amelyek eredménye jól alkalmazható a gyakorlatban, ezekre szolgálnak jó példaként a most elismert dolgozatok. 

A rendezvény végén a Belügyi Szemle Publikációs Nívódíját adták át az arra érdemeseknek. 

 

Fotó: Szőke Péter BM OKF