Tudományos interdiszciplináris pályázat

2023. május 25. 10:01

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa (KTT) olyan pályamunkák elkészítését várja, amelyek a tűzoltóság, a polgári védelem és az iparbiztonság szakterületének gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

A tanács a pályázat meghirdetésével ösztönözni kívánja mindazokat a pályázókat, akik a megadott témakörök alapján tudományos igényű pályamunkák – máshol nem publikált tanulmány, értekezés – elkészítésére vállalkoznak. 

A tudományos tanács az alábbi témakörökben várja a pályaműveket:

•          A polgári védelmi rendszerek működtetésének elemzése a jó gyakorlatok feltárására Európa országai tekintetében.

•          Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettségének és biztonsági kihívásainak hatása a CER irányelv implementációs lehetőségeire.

•          A veszélyes üzemekkel kapcsolatos lakosságtájékoztatás eszközeinek és módszereinek fejlesztési lehetőségei.

•          A mesterséges intelligencia (gépi tanulás) katasztrófavédelmi célú alkalmazási lehetőségei.

•          A határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés szakmai és jogi kérdései.

•          Felkészítés és felkészülés a szélsőséges időjárási eseményekre a civil, nem kormányzati szervek, önkormányzatok bevonásával, módszer és kapacitásbővítés helyi szinten.

•          A katasztrófavédelem szerveinek helye, szerepe a védelmi és biztonsági igazgatás feladatrendszerében.

A beadott pályaműnek tartalmilag és formailag rendszerezettnek, logikus felépítésűnek kell lennie, tartalmaznia kell a végén egy összefoglalást, amelyben innovációs javaslatoknak kell szerepelniük.

A pályázatokat szeptember 27-éig kell postára adni, a beérkezett műveket szakértőkből álló szakmai bíráló bizottság értékeli. Az első három helyezett pénzjutalmat (bruttó 300, 200, illetve 150 ezer forint) kap.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a Belügyi Tudományos Tanács – Magyar Tudomány Ünnepe 2023 belügyi fejezet záró rendezvényeként tartott – ünnepi ülésén kerül sor.