Módosult a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatok leadásának határideje

2023. október 09. 15:00

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa (KTT) október 30-ig várja azokat a tudományos pályaműveket, amelyek a tűzoltóság, a polgári védelem és az iparbiztonság szakterületének gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak.

Még nem késő elkészíteni azokat a pályaműveket, amelyek benyújtására a Katasztrófavédelem Tudományos Tanácsa kínál lehetőséget. Azok, akik a meghirdetett témák valamelyikét választják, és október 30-ig beküldik a pályamunkát, egy máshol nem publikált tanulmány, értekezés elkészítésére vállalkoznak. 

A dolgozatokat az alábbi témakörökben várjuk: 

• A polgári védelmi rendszerek működtetésének elemzése, a jó gyakorlatok feltárására Európa országai tekintetében.

• Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettségének és biztonsági kihívásainak hatása a CER irányelv implementációs lehetőségeire.

• A veszélyes üzemekkel kapcsolatos lakosságtájékoztatás eszközeinek és módszereinek fejlesztési lehetőségei.

• A mesterséges intelligencia (gépi tanulás) katasztrófavédelmi célú alkalmazási lehetőségei.

• A határon átnyúló katasztrófavédelmi együttműködés szakmai és jogi kérdései.

• Felkészítés és felkészülés a szélsőséges időjárási eseményekre a civil, nem kormányzati szervek, önkormányzatok bevonásával, módszer és kapacitásbővítés helyi szinten.

• A katasztrófavédelem szerveinek helye, szerepe a védelmi és biztonsági igazgatás feladatrendszerében.

A beadott pályaművel kapcsolatban elvárás, hogy úgy tartalmilag, mint formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, a végén egy összefoglalásnak kell szerepelnie, amelynek innovációs javaslatokat kell tartalmaznia.

A pályázatokat október 30-ig kell postára adni, a beérkezett műveket szakértőkből álló szakmai bíráló bizottság értékeli. Az első három helyezett pénzjutalmat kap.

A pályázat eredményeit a Belügyi Tudományos Tanács – Magyar Tudomány Ünnepe 2023 belügyi fejezet zárórendezvényén – az ünnepi ülésen hirdetik ki.