A vizsgálati trendektől a mesterséges intelligenciáig

2023. november 16. 09:26

Harmadik alkalommal tartott konferenciát az iparbiztonsági és katasztrófavédelmi hatósági kutatások témakörében a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács november 15-én az online térben.

A Magyar Tudomány Ünnepének egy hónapja alatt több tudományos területet érintő konferencián is részt vehetnek az érdeklődők, köztük a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács belügyi tudományos fejezeten belül szervezett rendezvényein. Ennek egyik, az online térben megtartott eseménye volt a szerdai, amelyen az iparbiztonsági és katasztrófavédelmi hatósági kutatások kerültek a középpontba.

A résztvevőket dr. Mógor Judit tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettese és dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke köszöntötte. A vezérőrnagy elmondta, a konferencia célja, hogy közelebb hozzuk a gyakorlati végrehajtást az elméleti tudományok kutatási eredményeihez. Hozzátette: a tudomány nem lehet öncélú, ismerni kell azokat az eredményeket, amelyek a munkánkra is kihatással vannak, és hozzájárulnak a folyamatos fejlődéshez. Bognár Balázs tolmácsolta dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató és dr. Sabjanics István ny. rendőr dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács titkárának üdvözletét, majd ismertette, mely tudományos konferenciák nyújtanak lehetőséget az elkövetkezendő hónapban az érdeklődőknek a tudományos értekezések megtartására, illetve azok megismerésére. 

A grémium elnöke a konferencia első előadójaként ismertette a kutatási trendeket, irányokat, bemutatta az új uniós kutatási és innovációs politika célkitűzéseit. Bognár Balázs előadásában kiemelt hangsúlyt fektetett a Horizont Europe keretprogram pályázati lehetőségeire, ennek során tizenhat különböző projektet mutatott be. Tájékoztatott emellett az Interreg Central Europe Localience projektjéről, amelyben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is részt vesz és partnerfeladatokat lát el. Előrevetítette annak célkitűzéseit és gyakorlati megvalósításának várható eredményeit. Előadását az Interreg programok felsorolásával zárta. 

A katasztrófavédelem megújult online tudományos folyóiratáról dr. Hábermayer Tamás tűzoltó ezredes, a Védelem Tudomány folyóirat főszerkesztője beszélt a közönségnek. Az ezredes bemutatta a korszerű tudományos felületnek megfelelő weboldalt és annak funkcióját, ismertette továbbá a felületen való publikálás lehetőségét.

A kritikus infrastruktúrákat működtető szervezetek ellenállóképesség-fejlesztési lehetőségeiről Angyal István tűzoltó ezredes, a BM OKF kritikusinfrastruktúra-koordinációs főosztályának vezetője beszélt. Elsőként a kritikus infrastruktúra fogalomrendszerét, majd a biztonsági környezet átalakulásából eredő szabályrendszerben végrehajtott változást mutatta be.

A minőségirányítás aspektusainak vizsgálatáról a kritikus szervezetek ellenálló képességének vonatkozásában dr. Baloghné Pruha Mária Anett egészségügyi minőségbiztosítási szaktanácsadó beszélt. Előadását a szervezeti kultúra fogalomrendszerével, befolyásoló tényezőinek felsorolásával és annak hatásával kezdte. Beszélt a prevenció jelentőségéről, a tapasztalatokról és a rendszerszintű gondolkodás fontosságáról is. A minőségirányítási alapelvek felelevenítése mellett hangsúlyt fektetett a minőségirányítás alapdokumentumára, azaz a minőségpolitikára is. 

Azt, hogy a Society of Fire Protection Engineers előrejelzései szerint milyen trendek várhatóak a következő huszonöt évben a tűzvédelmi kutatás területén, Gyapjas János tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza vázolta fel.

A mesterséges intelligencia katasztrófavédelemnél történő alkalmazási lehetőségeiről Karsa Róbert tűzoltó ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusz hallgatója tartott előadást.

A veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett káresemények feldolgozásáról saját kutatásból származó részeredményeket Almási Csaba Sándor tűzoltó őrnagy, doktorandusz hallgató közölt.

A konferenciát dr. Bognár Balázs zárta. Megköszönte a felszólalóknak, hogy előadásukkal hozzájárultak az online tudományos találkozó sikeréhez. Elmondta, hogy a hagyományt folytatva jövőre is tartanak a mostanihoz hasonló tudományos értekezést az iparbiztonság témakörében, amelyhez a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács azon előadók jelentkezését várja, akik ezen a sokrétű területen folytatnak kutatást, és megosztanák eredményeiket a szakmai és tudományos körrel.