Fókuszban az adatvédelem és az adatbiztonság

2023. november 23. 10:43

November 22-én hetedik alkalommal gyűlt össze az online térben a hallgatóság azon a tudományos konferencián, amelyet a rendvédelmi adatvédelmi és adatbiztonsági témakörben hirdetett meg a Belügyi Tudományos Tanács és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa.

A Magyar Tudomány Ünnepe tudományos értekezéseinek sorában ezúttal a rendvédelmi szerveket érintő adatvédelmi kihívások és azok kezelése kapott hangsúlyt. Az online térben jelenlévő több mint négyszáz résztvevőt elsőként Gulyásné dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalvezetője köszöntötte. „Az adatvédelem témaköre új és újabb kihívások elé állítja a szervezetet. Míg 2018-ban a GDPR szabályaival, ma már a mesterséges intelligenciával is meg kell küzdeni” – hangzott el. A hivatalvezető hangsúlyozta, hogy a konferencia az ismereteken kívül a szervezetek közötti jó gyakorlatok megosztására is szolgál. 

A konferencia levezető elnöke dr. Bognár Balázs PhD. tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke volt, aki elsőként dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató és dr. Sabjanics István PhD ny. rendőr dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács titkárának üdvözletét tolmácsolta. Ezután ismertette, mely tudományos konferenciák kínálnak lehetőséget novemberben tudományos értekezések megtartására, illetve azok megismerésére.

A köszöntők után elsőként prof. dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja tartott előadást, amelynek központi témája a mesterséges intelligencia volt.  Gyakorlati példákkal mutatta be a folyamatban lévő projekteket, egyebek mellett beszélt a ZalaZone tracker rendszerről, azaz az intelligens közlekedésről és a BME KFI projektjéről, ami a VR műtéti tervezéssel foglalkozik.

Dr. Bodó Attila Pál PhD a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgató-helyettese a világ folyamatos változásával együtt jelentkező kihívásokat mutatta be, kitérve előadásban azok kezelési metódusaira is. Prezentációjában hangsúlyt fektetett a kibertudatosságra, a kiberhigéniára és a kiberbiztonsági ellenálló-képesség megteremtésének fontosságára. 

Bemutatóját a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek előadói követték, akik sorban felvázolták szervezetük adatvédelemmel kapcsolatos kihívásait, többnyire a gyakorlati életből hozott esettanulmányokon keresztül. Dr. Poldauf Gábor rendőr százados, a Készenléti Rendőrség adatvédelmi tisztviselője arról beszélt, hogy hangsúlyosan kell kezelni azokat a biztonsági kihívásokat, amelyek a közhatalmú szervezeteket a közösségimédia-megjelenések kapcsán érhetik. Mint mondta: „A közösségi média egyszerre eszköz a szervezet kezében ahhoz, hogy alakítsa saját társadalmi képét, ugyanakkor kockázati forrás a szervezetre vonatkozó hamis tartalmak és az állomány illetéktelen befolyásolása tekintetében.”

Dr. László Viktória bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Jogi- és Adatvédelmi Főosztály vezetője azokat a kihívásokat ismertette, amelyeket a ChatGPT a büntetés-végrehajtás tekintetében megnevezett. Szóba került az adatbiztonság, a fogvatartottak és a személyzet személyes adatainak a védelme, de az adatok szükséges célra való felhasználása és azok átláthatósága, valamint az adatvédelmi szabályzók változékonysága is terítékre került. Előadását a szervezet által érzékelt aktuális kihívások bemutatásával zárta. Beszélt az arcfelismerő rendszer bevezetéséről, a drónok és a jeladó karpántok alkalmazásáról is. 

Dr. Pálfy Gabriella rendőr alezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főosztályvezetője, egyben adatvédelmi tisztviselője a hozzájuk beérkező megkeresésekről tájékoztatta a hallgatóságot, egyúttal az ezekkel kapcsolatos problémákat is azonosította.   

Dr. Balaska Andrea pénzügyőr ezredes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Szervezetigazgatási és Titkársági Főosztályának vezetője a szabályozási háttér ismertetésével kezdte prezentációját, majd megtörtént eseteken keresztül a jogosulatlan adatkezelésből és a téves adatközlésekből adódó hatásokat vázolta fel. 

Dr. Kozma Gergely tű. százados, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatvédelmi tisztviselője a katasztrófavédelem által tapasztalt kihívásokról beszélt. Előadása középpontjában a kommunikációs, az emberi és a biztonsági tényezők álltak. Az adatvédelmi szakember esettanulmányokon keresztül mutatta be az e-mail küldése és telefonhívás során alkalmazandó helyes eljárásrendeket, a kamerával történő megfigyelés szabályait és az egészségügyi adatkezelés kihívásait. 

A konferenciát Bognár Balázs zárta. Megköszönte az előadóknak, hogy prezentációjukkal hozzájárultak az online tudományos találkozó sikeréhez. Elmondta, hogy a hagyományt folytatva jövőre is tartanak a mostanihoz hasonló tudományos értekezést az adatvédelem témakörében.

Fotó: Illusztráció