Jutalmazások a Magyar Tudomány Ünnepén

2023. december 01. 19:42

Egyebek közt az ágazati tudományos pályázatok díjait, valamint a tudományszervezői munkáért odaítélt Szabó András-érmeket és oklevelet is átadták azon a rendezvényen, amellyel lezárták a Magyar Tudomány Ünnepének belügyi fejezetét. A Belügyminisztérium márványaulájában megtartott találkozón a tárca tudományos tevékenységéhez kapcsolódó azon kutatók vettek részt, akik pályaművükkel figyelmet érdemeltek ki és jutalomban részesültek, valamint ott voltak azok a szakemberek is, akik tudományszervezési munkájukkal kiemelkedőt alkottak az elmúlt időszakban.

Prof. dr. Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, a Magyar Tudomány Ünnepe Programtanács elnöke és dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) elnöke köszöntötte a vendégeket, majd Felkai László átadta a BTT által alapított, a kiváló tudományos, illetve tudományszervezői és segítői munkáért odaítélt Szabó András-érmeket és okleveleket. A belügyi ágazatban hosszú időn át, kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományszervező tevékenysége elismeréséül, kiváló tudományszervezői munkáért ilyen elismerést kapott dr. Bognár Balázs PhD tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke, aki több mint két évtizedes közigazgatási, védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi, kormányzati koordinációs, kodifikációs és jogalkalmazási tapasztalattal, vezetői gyakorlattal rendelkezik. Részt vett európai uniós szabályozások hazai átültetésében, számos kiemelt káresemény felszámolásában. A díjjal a BTT dr. Bognár Balázs magas szintű vezetői, oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenységét ismerte el.

Dr. Felkai László megbízólevelet adott át dr. Mógor Mária Judit tűzoltó vezérőrnagynak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-helyettesének arra, hogy a BTT tagjaként lásson el feladatokat.  

A tudományünnepi rendezvénysorozat belügyi eseményeit dr. Sabjanics István nyugalmazott rendőr dandártábornok, a BTT ügyvezető alelnöke ismertette, majd kihirdették a BTT által a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek alkalmazásának lehetőségei és egyben biztonsági kérdései címmel kiírt pályázat eredményeit.

Az ünnepségen átadták a BTT és a Katasztrófavédelem Tudományos Tanács (KTT) pályázataira beérkezett legjobb pályaművekért járó díjakat. A BTT díját idén Karsa Róbert tűzoltó ezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese „Tűzvédelmi szakértői rendszer létrehozása nagy nyelvi modellek segítségével” című munkájáért vehette át.  

A KTT idei tudományos pályázatára olyan pályamunkákat várt, amelyek a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. Az első helyezett Ábrahám Márton tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemzetközi főosztályának főosztályvezető-helyettese lett. Ő „A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengést követően” című pályaművében a februári törökországi földrengés mentési és katasztrófa-segítségnyújtási műveleteit elemezte.

A díj átadását követő értékelésében dr. Bognár Balázs dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója nevében köszöntötte a megjelenteket, és gratulált a díjazottaknak. Egyebek közt elmondta: ahhoz, hogy a katasztrófavédelem munkatársai megalapozott szakmai tudással, megfelelő készségekkel és képességekkel tudják végezni felelősségteljes szolgálatukat, elengedhetetlen a jelen tudományos eredményeinek összegzése, a múltbéli káreseményeken alapuló esettanulmányok készítése, a tendenciák kutatása és az értekezés, a progresszív eszmecsere a jövő kockázatairól.

A rendezvény végén a Belügyi Szemle Publikációs Nívódíját is átadták.

Fotó: Vas VMKI