Tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatok, jogszabályok aloldal fejlécképe

Tűzmegelőzési hatósági és szakhatósági feladatok, jogszabályok

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján I. fokú hatóságként eljár:

• az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás engedélyezési eljárásaiban,

• a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt műszaki tartalomtól és a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás és módszer alkalmazásának jóváhagyási eljárásaiban,

• azon tűzoltó-technikai termék forgalmazási engedélyezési eljárásaiban, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

• az építési termékek, tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések védelmi egyenértékűségének vizsgálati eljárásaiban,

• a tűzoltó-technikai termékek, tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések, építési termékek és szén-monoxid érzékelők vonatkozásában piacfelügyeleti eljárásokban,

• a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt kiállító, vizsgáló és ellenőrző szervezetek nyilvántartását érintő eljárásokban, működteti az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölését végző Kijelölő Bizottságot,

• a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi eljárásaiban,

• a kormányrendeletben meghatározott kiemelt jelentőségű beruházások eljárásaiban, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság, tűzvédelmi szakhatóság,

• a számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárásban.

 

Az eljárások lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak.

A számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyására indított eljárások lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet alapján.