Klímagázokkal töltött tűzoltó berendezések aloldal fejlécképe

Klímagázokkal töltött tűzoltó berendezések

A klímagázt tartalmazó tűzoltótechnikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek vonatkozásában a tűzvédelmi hatóság dönt az üzembe helyezésre, és karbantartásra, javításra vonatkozó tanúsítvány kiadásáról, illetve visszavonásáról.

Benyújtandó dokumentumok:

Kérelem

Tevékenységet folytatók képesítési igazolásainak másolata, vagy nevük és természetes személyazonosító adataik megadása

A szivárgásellenőrzéshez szükséges műszerezettség igazolása

Ügyintézési idő: 8 nap.

Vonatkozó jogszabályok:

a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete (2014. április 16. )

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról szóló, a Bizottság 304/2008/EK rendelete.