Veszélyhelyzetek kezelése aloldal fejlécképe

Veszélyhelyzetek kezelése

Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Katasztrófaveszély idején, illetve kihirdetett veszélyhelyzet során a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) az operatív tevékenység közvetlen irányítására operatív munkaszervet működtet.

A KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ (KKB NVK) riasztás alapján kezdi meg tevékenységét, tagjai a KKB-tagok által delegált ágazati szakértők, akik a katasztrófák elleni védekezés ágazati feladatait hangolják össze. A KKB NVK a kormány és a KKB döntéseinek megfelelő, gyors és azonnal végrehajtandó döntéseket hoz, amelyeket a kialakult helyzet hatékony és eredményes kezelése érdekében az országos, területi szintű szervek hajtanak végre.

A KKB NVK szervezetében általános munkacsoport, és a katasztrófa jellegének megfelelő szakmai védekezési munkabizottság működik, alárendeltségében a megyei, fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: MVB) területi operatív munkaszervet (veszélyhelyzeti központ) működtet. A megyei, fővárosi védelmi bizottság területi operatív munkaszervének alárendeltségében helyi védelmi bizottság (a továbbiakban: HVB) operatív munkaszerve működik, valamint a legalsó szinten (a HVB alárendeltségében) – az eseménykezeléshez legközelebb – a polgármesterek találhatóak.

A KKB NVK működése esetén – a fenti operatív szerveken kívül – szintén az alárendeltségébe tartozik a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) operatív törzse is. Szükség esetén a BM OKF operatív törzs „kinyújtott” karjaként a helyszíni eseménykezelést segíti az országos helyszíni irányító törzs. A BM OKF operatív törzs alárendeltségében működnek a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok operatív törzsei (a továbbiakban: F/M KI operatív törzs), a legalsó szinten pedig a helyszíni operatív törzsek hajtják végre a feladatokat.

A KKB NVK működéséhez a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a BM OKF, a megyei, fővárosi védelmi bizottság területi operatív munkaszervének működtetéséhez pedig a megyei, fővárosi védelmi bizottság tart fent a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot.

Katasztrófavédelem

A működőképesség és a hatékonyság növelése érdekében a KKB éves munkatervében és a KKB NVK ügyrendjében foglaltak szerint évente tartanak gyakorlatokat, amelyek tapasztalatai alapján lehetőség nyílik a helyzetkezelési és beavatkozási módszerek fejlesztésére.

BM OKF operatív törzs

Az ország egész területét, vagy több megyét (fővárost) érintő, természeti és civilizációs katasztrófák, a lakosság normál életfeltételeit jelentősen veszélyeztető események hatékony kezelése érdekében a BM OKF bázisán – ideiglenes szervezeti elemként, béke és a különleges jogrend időszakában egyaránt – elrendelés esetén BM OKF operatív törzs működik.

Az operatív törzs feladata a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok, összetett katasztrófavédelmi műveletek tervezése, koordinálása, illetve az azzal összefüggő adatok gyűjtése, feldolgozása és értékelése, továbbá a BM OKF vezetői szintű döntéseinek szakszerű előkészítése.

A BM OKF operatív törzs több munkacsoportból épül fel, így működik vezetői, operátori, értékelő-elemző, támogató, valamint kríziskommunikációs és lakosságtájékoztató munkacsoport is. A törzs működési bázisa a BM OKF területén található, erre a célra létrehozott, korszerű informatikai eszközökkel ellátott központ.