Polgári védelmi szervezetek aloldal fejlécképe

Polgári védelmi szervezetek

A polgári védelmi szervezetek fogalmát a katasztrófavédelmi törvény határozza meg. Ezek alapján polgári védelmi szervezet az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján a törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el. A polgári védelmi szervezetek lehetnek központi, területi, települési és munkahelyi szervezetek. A polgári védelmi szervezetek több egységet foglalnak magukba, melyeket az egyes részfeladatok végrehajtására alakítottak ki. Ilyenek például az infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai vagy műszaki és kárfelszámoló egységek. Magyarország valamennyi településén található polgári védelmi szervezet, amelyek létszámát, valamint a szervezet tagjaira vonatkozó képzési követelményeket rendelet állapítja meg. A szervezetek tagjait hatósági határozattal jelölik ki.

Polgári védelmi kötelezettség

A polgári védelmi feladat az emberi élet védelmét szolgálja, és az Alaptörvény katasztrófa esetén kötelezheti az állampolgárokat az ezirányú katasztrófavédelmi tevékenységben való részvételre. A polgári védelmi kötelezettség a magánszemélyek számára személyes kötelezettséget jelent, amelynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. A kötelezettség több elemből áll, magában foglalja az adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget, valamint a polgári védelmi szolgálatot. A polgári védelmi szervezetbe a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be. A polgári védelmi kötelezettség általánosságban a 18. életévtől a mindenkori nyugdíjkorhatár betöltéséig szól. Vannak azonban olyan esetek, amikor valaki nem tud részt venni a polgári védelmi feladatokban, vagy a kötelezett más, a társadalom érdekében kifejtett tevékenységgel helyettesíti polgári védelmi feladatát. Ezeket az eseteket a katasztrófavédelmi törvény szabályozza. A polgári védelmi kötelezettség azonban nem csupán személyes kötelezettség, hanem magában foglalja a gazdasági szolgáltatási kötelezettséget is. A védekezési feladatok sok esetben olyan speciális eszközöket, gépeket igényelnek, melyek egyedi készenlétben tartása és ritka esetekben történő alkalmazása nagy gazdasági megterhelést jelentene az állam számára. Vannak azonban olyan vállalkozások, melyek a tevékenységükhöz olyan speciális eszközöket használnak, melyek egy adott katasztrófa esetén alkalmazhatók.