Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer

A kormányzati koordinációs szerv döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységéhez szükséges információk biztosítása érdekében Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OSJER) működik. Az OSJER felépítését és működési rendjét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének (Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF) vezetőjének előterjesztése alapján a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) hagyja jóvá, működésének összehangolását és szakmai munkájának irányítását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Belügyminiszter végzi.

Az OSJER feladatait az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről (a továbbiakban: ONER) szóló 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet határozza meg.

Az OSJER az ONER normál vagy attól eltérő magasabb szintű működési állapotaiban is működik, feladatai a következők:

 • az országos sugárzási helyzet folyamatos figyelése, jelzése, ellenőrzése során a radiológiai mérési adatok, eredmények gyűjtése, ellenőrzése, kezelése, jelzése, elemzése és értékelése,
 • az ONER működési állapotának megfelelő riasztás és értesítés megalapozása,
 • az ONER működtetésében részt vevő szervek tájékoztatása,
 • a lakosság életkörülményei és munkafeltételei fenntartásához, az anyagi javak védelméhez, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységhez szükséges intézkedések sugárvédelmi megalapozása,
 • ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ország nemzetközi értesítési kötelezettségének teljesítése érdekében a radioaktív szennyezettségre jellemző adatok biztosítása az OSJER szerveknél és az atomenergia alkalmazójánál működő mérőhelyek mérési adataira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja (a továbbiakban: BM OKF NBIÉK) értékelésére alapozva,
 • az ONER normál működési állapotában az OSJER a BM OKF NBIÉK útján az OSJER radiológiai monitoring távmérőhálózat működésével nyert mérési adatokkal hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez,
 • a távmérőhálózat mérőállomásairól beérkező figyelmeztetési és riasztási jelzés esetén a jelzés hitelességének ellenőrzése, a kiváltó okok kivizsgálása és a kialakult helyzetről jelentés készítése az ONER működtetésében részt vevő szervek vezetői számára,
 • az OSJER távmérőhálózat mérési adatai alapján az országos sugárzási helyzet meghatározott fokozatok szerinti jelzése.

Az OSJER vezető szerve a BM OKF NBIÉK, amely

 • ellátja az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzés központi feladatait,
 • ellátja a nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere rendszer nemzeti központ feladatait,
 • közreműködik a lakosság nukleárisbaleset-elhárítási tájékoztatásában,
 • közreműködik a kormányzati koordinációs szerv nukleárisbaleset-elhárítási döntés-előkészítő tevékenységének támogatásában,
 • végzi a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló eseményből származó sugárzó anyag várható terjedési útvonalának előrejelzését, működteti a nemzetközi valós idejű, on-line nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszert.

Az OSJER-t alkotó  alrendszerek:

 • A Radiológiai Távmérő Hálózat telepített automata monitoring távmérőállomásokból áll, amelyek az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai riasztási rendszereként működnek, folyamatosan ellenőrzik az országos gamma háttérsugárzás változását, mérik a környezeti sugárzási gamma dózisteljesítményének eredményeit. Jelenleg 6 ágazat 132 mérőállomásáról érkeznek gamma dózisteljesítmény adatok a BM OKF-en működő országos radiológiai monitoring központba.
 • A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata szükség esetén biztosítják a sugárzási viszonyok helyszíni felderítését, elemzését. Ennek érdekében nemzeti és nemzetközi szintű gyakorlatok kerülnek megrendezésre a technikák és a munkamódszerek tökéletesítése, valamint az állomány felkészítése érdekében. A hivatásos katasztrófavédelem valamennyi megyében működtet Katasztrófavédelmi Mobil Labort, amelyek hatékonyan alkalmazhatók a sugárzási viszonyok helyszíni felderítésének támogatására is.
 • A Helyhez Kötött Laboratóriumok Hálózata a beszállított minták (élelmiszer, tej, talaj, víz, stb.) radioaktivitásának mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg a hosszú távú óvintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás korlátozása, stb.) bevezetésének alapját.