Nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer

A nukleárisbaleset-elhárításban - normál és vészhelyzeti időszakban egyaránt - nagy jelentősége a van a hiteles tájékoztatásnak, a független, folyamatos, helyi és országos szintű sugárzási helyzetértékelésnek és az egységes döntéstámogató rendszerek folyamatos készenlétben tartásának, a lakosság védelem hatékonyabb biztosításának érdekében. Egy adott szituáció pontos felméréséhez, értékeléséhez, a döntéshozatal során nélkülözhetetlen segítséget nyújthatnak a magas szintű döntéstámogató rendszerek. Egy ilyen nemzetközi döntéstámogató rendszer a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központjában működő RODOS rendszer.

A rendszer elnevezése az angol Real-time, On-line, Decision SuppOrt System kifejezésből származik. A RODOS az Európai Unió támogatásával kifejlesztett valós idejű, on-line nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, amely rendszert használó országok számára lehetővé teszi a határaikon belüli vagy azokon átnyúló radiológiai és nukleáris események, vészhelyzetek azonos szakmai alapokra helyezett, nemzetközileg egységes kezelését, elhárítását, az országok közötti hatékonyabb regionális együttműködést.

Az állandó, megbízható on-line kapcsolat révén a rendszer képes az események folyamatos nyomon követésére, a sugárzási helyzet 10 percenkénti elemzésére és 30 percenkénti 24 órás előrejelzésére.

Megfelelő adatbázisok birtokában a RODOS képes bármely európai ország területén bekövetkező atomerőművi esemény, baleset, nukleáris veszélyhelyzet szimulációjára, nyomon követésére, és hazánkra vagy más európai országokra kiterjedő hatásának vizsgálatára. Meghatározott szempontokat figyelembe véve (pl. elkerülhető dózis, javasolt óvintézkedések következményei, végrehajtásuk várható hatása) a RODOS optimalizált, szakmailag megalapozott alternatív óvintézkedési javaslatokat nyújt a döntéshozók számára.

A rendszerben lévő különböző feladatokat önálló modulok látják el. A modulok és adatbázisok használatát a rendszer alkalmazásának speciális feltételei szabják meg, azaz pl. a potenciális baleset jellege és jellemzői. A meteorológiai adatok területe lefedi Magyarországnyi területét. A RODOS légköri terjedési modellek számára szükséges meteorológiai paramétereket egy adott terület domborzatát is figyelembe véve számítja.

A rendszer két alapvető működési módban használható:

  • Interaktív üzemmód: A rendszer egyes moduljai saját adatállományok, kézzel bevitt adatok vagy baleseti forgatókönyvek alapján működtethetők.
  • Automatikus üzemmód: A rendszer képes egy nukleáris eseménnyel vagy veszélyhelyzettel szinkronban, folyamatosan működni. Ilyenkor a baleseti esemény során a 10 percenkénti gyakorisággal érkező radiológiai, meteorológiai mérési és meteorológiai előrejelzési adatokat a rendszer automatikusan kezeli, és azok felhasználásával elvégzi számításait.

A RODOS négyszintű döntéstámogatásra képes, valamennyi gyakorlatilag alkalmazható óvintézkedés esetében, mely szintek az alábbiak:

  • 0.szint: Radiológiai adatok gyűjtése, ellenőrzése és megjelenítése, közvetlenül vagy minimális elemzéssel.
  • 1. szint: A pillanatnyi és várható radiológiai helyzet elemzése és előrejelzése, vagyis a radiológiai helyzet térbeli és időbeli megjelenítése.
  • 2. szint: A lehetséges beavatkozások szimulációja, mint pl.: elzárkóztatás, kitelepítés, jód-profilaxis, áttelepítés, mentesítés, élelmiszer fogyasztás korlátozása stb.
  • 3. szint: Alternatív óvintézkedési stratégiák értékelése és rangsorba állítása előnyeik és hátrányaik alapján.

A balesettípusok között a nukleáris baleseteken kívül egyes radiológiai balesetek (tűzzel kapcsolatos radiológiai baleset, szállítási baleset, piszkos bomba robbanása) is vizsgálhatók.

Katasztrófavédelem

RODOS felhőbeérkezési idők